en NU?

The greatest fear is not knowing.
Dat wat onzeker is, dat wat we niet weten, is vele malen enger dan de waarheid – hoe erg dan ook. Het verleden is bekend, de toekomst is hoogst onzeker. Dat is retemoeilijk. Roept angst op, of frustratie, of een totale apathie. En dan gebruiken we allerlei tactieken om die tergende onzekerheid niet te hoeven voelen. Bijvoorbeeld onszelf overstelpen met werk of klusjes, of onderdompelen in alcohol of zoetigheid. Of we reageren de onrust af op een ander.
Wat doe jij?
News for you: je kunt het niet blokken, het komt hoe dan ook in je systeem, dus kun je het beter recht aankijken, ervaren, ondergaan, voelen. Dan voel je hoe het verandert, loslaat, zich verplaatst, misschien wel verdwijnt. Klinkt dat vaag voor je, eng, moeilijk? Misschien is het dat ook, maar de fear of not knowing is groter, that’s for sure.