methoden

Op deze pagina wat korte uitleg over de methoden waar ik als levenscoach meer werk. Hiermee ontwikkel je nieuwe vaardigheden die je kunt inzetten voor meer flow in leven. Het is misschien wat veel informatie, maar dan weet je een beetje waar de verschillende termen voor staan. Ik heb deze methoden geleerd bij mijn eigen coaching en de opleiding levenscoach en ACT.

mindfulness

= met volle aandacht aanwezig zijn in het hier en nu, zonder oordelen. Kan via formele meditatiebeoefening maar ook op ieder moment in je leven, waar je ook bent, wat je ook doet. Open, mild, aandachtig.

(zelf)compassie

= vriendelijk en zonder oordeel met anderen en jezelf meeleven, ook als die ander of jij het moeilijk hebt. Aardig zijn, gedeelde menselijkheid en aanwezigheid in het hier en nu.

ACT (acceptance and commitment therapy)

= cognitieve gedragstherapie waarin je oefent met zes pijlers: van controle naar acceptatie, van piekeren naar mindfulness, van piekeren naar loskomen van je gedachten (defusie), van opgaan in naar loskomen van het zelf, van vermijden naar toegewijd handelen, van leven vanuit normen naar leven vanuit waarden.,

voice dialogue

= methode om in gesprek te gaan met verschillende innerlijke delen, de verschillende stemmen in je hoofd die iedereen wel heeft. Bijvoorbeeld die dominante oordelende stem, maar ook het innerlijke kind in jou, die eeuwige twijfelaar of de perfectionist.

focussen & sensen

= methode om in contact te komen met je lichaam en wat zich daar bewust en onbewust afspeelt. Gevoelens die weggedrukt zijn, zeurende dilemma’s, moeilijke kwesties, overweldigende emoties, je lichaam geeft je veel inzichten en wijsheid als je ernaar leert luisteren.